PREDSJEDNIK OPŠTINE ROŽAJE, EJUP NURKOVIĆ NA SASTANKU KOD PREMIJARA MARKOVIĆA

Kabinet predsjednika Vlade u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma obezbijediće neophodnu podršku u donošenju planske dokumentacije koja je osnov za realizaciju razvojnih projekata na Sjeveru – zaključeno je na sastanku sa predstavnicima opština Sjevernog regiona i Uprave javnih radova, koji je organizovan u Kabinetu premijera Duška Markovića.

Stavljanje u fokus blagovremenog donošenja planske dokumentacije kao uslova za uspješno sprovođenje razvojnih politika potvrda je da Vlada razumije potrebe gradova i lokalnih zajednica sa Sjevera – ocjena je sa sastanka.

Nikada nije bilo više sredstava za infrastrukturni razvoj sjevera i zemlje u cjelini. Zbog toga je potrebno da i opštine daju doprinos realizaciji Vladinih razvojnih politika.

Uz našu podršku, opštine koje se suočavaju sa izazovima donošenja planova, u narednom periodu uklopiće planska dokumenta u važeći normativni okvir – poruka je Kabineta premijera Duška Markovića.

Sastanku su prisustvovali predsjednici ili predstavnici opština Rožaje, Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Plave, Plužine, Pljevlja, Šavnik i Žabljak, kao i direktor Uprave javnih radova.

Leave a Reply