Sekretarijat za mjesne zajednice

Sekretar: Vehbija Honsič, dipl.politikolog
Adresa: ul “M.Tita” bb, 84 310 Rožaje;
Tel: 051/;    Mob: 068/;
e-mail: vehbija.honsic@rozaje.me;

 

Sekretarijat za mjesne zajednice vrši poslove:

– praćenje i unapređenje sistema lokalne samouprave i izradu nacrta i prijedloga odluka o radu mjesnih zajednica; vrši poslove u vezi sa osnivanjem i organizacijom mjesnih zajednica;

– usklađivanje i usmjeravanje rada mjesnih zajednica u skladu sa Zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima, obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za mjesne zajednice;

– upisa mjesnih zajednica u registar i vođenje registra mjesnih zajednica u skladu sa Zakonom, organizovanje i obavljanje poslova mjesnih kancelarija;

– pružanje stručne i tehničke pomoći organima mjesnih zajednica u organizovanju i sprovođenju neposrednih oblika izjašnjavanja i odlučivanja građana (inicijativa, građanska inicijativa, zbor građana i referendum);

– radi ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa građana u oblastima uređivanja iz nadležnosti mjesne zajednice na području više teritorijalno povezanih mjesnih zajednica mogu se osnivati mjesni centri;

– poslove pripreme stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i za autentična tumačenja opštinskih propisa iz ove oblasti;

– poslove pripreme informativnih i drugih stručni materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i Glavnog administratora.

 

U sledećim prilozima, možete naći više informacija o svakoj mjesnoj zajednici, čiji je obrađivač Sekretarijat za mjesne zajednice.

Leave a Reply