Služba za protokolarne poslove

Mensur Kalender
Adresa: ul “M.Tita” bb, 84 310 Rožaje;
Tel: 051/270 430; Mob: 068/384 335
e-mail: protokol@rozaje.me

Služba za protokolarne poslove vrši poslove:

– obavljanje poslova protokola za organe lokalne samuprave i organe i službe lokalne uprave;

– vrši protokolarne poslove za potrebe Predsjednika opštine i Skupštine, potpredsjednike opštine,Glavnog administrator,a u saradnji sa Službom Skupštine organizuje proslavu praznika Opštine ” 30. Septembar “;

– obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa Skupštinom i Vladom CG i sa opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu;

– organizacione i stručno-tehničke poslove koji se odnose na: službeni boravak predstavnika iz drugih opština i drugih gostiju u Rožajama, službeni boravak predstavnika opštine Rožaje u drugim opštinama, svečanosti, proslave, uručenja odlikovanja i priznanja i organizovanja svečanih sjednica;

– organizaciju potpisivanja međunarodnih i drugih službenih dokumenata;

– komemorativne skupove i polaganje vijenaca na spomen obilježja;

– organizovanje posjeta stranih i domaćih delegacija;

– evidenciju značajnih protokolarnih posjeta;

-protokolarne poslove u vezi sa službenim posjetama Predsjednika i boravkom raznih delegacija i drugih posjeta opštini Rožaje;

– kompletiranje materijala; vršenje poslova korespondencije, vođenja evidencije poruka i termina stranaka.

Leave a Reply