USVOJEN BUDŽET OPŠTINE ROŽAJE ZA 2019. U IZNOSU OD 7.865.000 EURA

Budžet opštine Rožaje za 2019. godinu u iznosu od 7. 865.000 eura je usvoje na šestoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Rožaje jednoglasno. Budžet za 2019. godinu, je veći za 1. 490.000 eura ili 18,94 % u odnosu na budžetski plan za 2018. godinu.
U planiranim primicima najviše učešća imaju prihodi od Egalizacionog fonda i ustupljeni prihodi od države i oni iznose oko 3.950.000 eura. U strukturi planiranih izdataka najviše učešće ima otplata obaveza iz predhodnog perioda i one iznose 1. 800.000 eura.
Za tekući budžet planirano je 7.068.881 eura, dok je za kapitalni izdvojeno 796.118 eura.
Budžet je usvojen jednoglasno uz ocjene opozicije da je to buždet stabilizacije i sanacija loših ekonomskih prilika u Rožajama, pa su iz tog razloga podržali predlog Odluke o Budžetu za 2019. godinu. Jedinstveni su u ocjeni da treba više novca planirati u budžetu za sport , kulturu, obrazovanje i poljoprivredu.
Predlagač , predsjednik opštine Rožaje Ejup Nurković izražava zadovoljstvo što je usvojen Budžet, ističe da je on realan i dobro planiran, što potvrđuje i jednoglasna podrška u Skupštini. Na zahtjeve opozicije da se više novca izdvaja za poljoprivredu, sport i kulturu, Nurković je decidan, da su izmirivanje obaveza prema zaposlenima u lokalnoj upravi prioritet, a zahtjevi koje je iznijela opozicija, nijesu zakonski imperativ.
Odluke o Završnom računu Budžeta opštine Rožaje za 2017. godinu i rebalans Budžeta za 2018. godinu nijesu usvojene.
Završni račun za 2017. nije podržan od odbornika DPS-a, zato što je bilo , kako kažu, dosta para u opštinskoj kasi ali je loše trošen taj novac. Odbornici SD-a su bili uzdržani prilikom glasanja, obrazlažući to činjenicom da je 2017. bila izborna godina, i vjeruju da je dio sredstava iz budžeta upotrijebljen za predizbornu kampanju. Zanimljivo je, da je Završni račun za 2017. godinu, podržao samo jedan odbornik vladajuće Bošnjačke stranke, dok su ostali bili uzdržani.
Predsjednik opštine, Ejup Nurković koji je bio predlagač, kazao je da je on izvršio zakonsku obavezu, a na odbornicima je kako će glasati za određeni predlog.
Za rebalans Budžeta za 2018. godinu, glasao je jedan odbornik BS, sedam odbornika DPS-a su bili protiv, dok je ostalih 15 odbornika bilo uzdržano, tako da ni ova odluka nije usvojena.
Predsjednik opštine je ocijenio ishod glasanja, povodom ove dvije tačke, kao političku odluku i najavio da će ponovo ove materijale ponuditi Skupštini na usvajanje.
Predsjednik Skupštine opštine Rožaje, Almir Avdić je zadovoljan radom Skupštine u novom sazivu, ističući da je od dana konstituisanja do danas, donijeto dosta važnih odluka za rad i funkcionisanje lokalne uprave i dobrobit građana Rožaja. Avdić je izrazio zadovoljstvo i zbog činjenice da je na današnjem zasijedanju ,jednoglasno, usvojen program rada Skupštine za 2019. godinu.
Na šestoj redovnoj sjednici SO Rožaje razriješeni su i imenovani novi članovi upravnih odbora i savjeta preduzeća i ustanova čiji je osnvać Skupština. Predstavnici naroda su ,takođe, jednoglasno usvojili i Odluku o povećanju naknada za rad u Skupštini.

Leave a Reply